Tea Cup Saucer

Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup

Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup
Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup
Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup
Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup
Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup
Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup
Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup
Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup
Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup

Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup   Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup
Tiffany&co Teacup & Saucer Cobalt &gold Porcelain. 5" diameter and 2 3/8" height.
Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup   Tiffany&co Cup & Saucer Cobalt &gold Porcelain Teacup